Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer (BVD) är ett sätt för byggbranschens materialleverantörer att deklarera sina produkters ämnesinnehåll. Kraven blir tuffare. Det är fler byggnader som ska byggas till att vara så energisnåla som möjligt skull och utan miljö- och hälsofarliga ämnen vid tillverkning. Allt ur ett livscykelperspektiv.

Vi arbetar aktivt med att påverka våra underleverantörer till giftfri produktion för att kunna presentera ämnesinnehållet i samtliga av våra och våra underleverantörers produkter. 

Vi har valt att dela in våra byggvarudeklarationer i majoritet utifrån våra beläggningar. Ni når samtliga byggvarudeklarationer på vår Ladda Ner-sida.

Byggvarudeklarationerna används även i flera av byggbranschens miljöbedömningssystem för att betygsätta olika miljö- och hållbarhetsprestanda. 

Lugn, vi hjälper dig

Kraven på dokumentation kan vara en djungel. Vi hjälper vi dig med den information som behövs från våra produkter utifrån din kravspecifikation.

Har du funderingar kring byggvarudeklarationer, miljövarudeklarationer eller annat som berör miljö- eller hållbarhetsfrågor? Kontakta vår miljöingenjör:

Gustav Green

Telefon: 054-777 13 20

Mail: gustav.green@arcelormittal.com

BVD Hairplus25

Klicka på bilden för att ladda ner BVD för Polyester 25μ (Hairplus 25μ).

Fler BVD:er finns under fliken Ladda Ner.