Carrier panel system

Fördelar och användningsområden för Carrier panel-system

Tack vare att våra Carrier panel-system har en snygg design och kännetecknas av hög prestanda, hållbarhet och säkerhet har de blivit allt populärare bland arkitekter och beställare som är ute efter den perfekta fasaden till sina projekt.

 

Eftersom byggnader står för ungefär 40 % av den globala slutliga energianvändningen blir det allt viktigare att satsa på hållbara sätt att bygga byggnader med optimerad energiprestanda (researchgate). En byggnads fasad påverkar direkt både det totala miljöavtrycket på platsen och slutanvändarnas bekvämlighet.

 

Att utforma en byggnads fasad innebär att möta komplexa tekniska krav och designkrav som måste ta hänsyn till fukt, ljus, utseende och väderbeständighet samt flera säkerhets-, teknik- och energieffektivitetsbestämmelser. Ett Carrier panel-system gör det möjligt för projektbeställare att möta alla dessa behov tack vare våra produkters fabriksgaranterade prestanda och mångsidighet.

 

Ett Carrier panel-system består av en sandwichpanel med metallbeklädnad, som fungerar både som isolering och bärande konstruktion, ett fastsättningssystem för att ansluta byggnadens yttre yta till panelen, en luftspalt och en yttre beläggning, som är den synliga delen av fasaden. Det är en allt-i-ett-lösning som erbjuder arkitekter och beställare en metod för minska byggnadens energibehov samtidigt som den blir funktionell och snygg att se på.

 

Carrier panel-system innebär också lägre byggnadskostnader eftersom det är lätt och går snabbt att installera, reparera eller modernisera vilken fasad som helst. Carrier panel-system ger också en stor arkitektonisk frihet eftersom de passar till en rad externa beläggningar, texturer, profiler och anpassade färger. För arkitekter och beställare betyder det att nästan vilken design som helst är möjlig - utan att behöva kompromissa med byggkvalitet och teknisk prestanda.

Vilka är fördelarna med ett Carrier panel-system?

Carrier panel-system är utformade för projekt som behöver utnyttja fördelarna med en sandwichpanelvägg samtidigt som de lämnar prats för kreativ frihet för fasadens design. Systemet förser kontor, bostadsbyggnader, fritids- och köpcentra med funktionella och attraktiva snygga yttre beklädnader, men det finns ytterligare fördelar med fasadpanelsystem:

  • Snabbare byggtider

Genom att behovet av konventionella byggmaterial och metoder, isolering och vissa underramskonstruktioner försvinner, säkerställer fasadpanelsystemen att appliceringen av fasaden sker enkelt och snabbt. Genom att se till att en byggnad blir vind- och vattentät omedelbart efter appliceringen kan man medelbart sätta igång med den interna inredningen. Allt-i-ett-system innebär också färre komplexa produkter, leverantörer och leveranser, vilket gör att ditt projekt kan hålla tidsramarna.

  • Mer hållbar

De kvalitetsisolerade sandwichpanelerna och beklädnaderna har utmärkta hållbarhetsspecifikationer. Förutom snabbare byggtider gör installationens snabba och enkla applicering att utsläppen minskar avsevärt under själva byggfasen, medan panelernas låga vikt reducerar utsläppen under transporten. Fasadpanelerna tillverkas huvudsakligen av stål, vilket innebär att energin hos fasadpanelerna (dvs. energin som krävs för att tillverka dem) är låg. Slutligen, till stor del tack vare den reducerade köldbryggan och den överlägsna lufttätheten och isoleringen, avger bärpaneler färre utsläpp under byggnadens livscykel. 

  • Hög prestanda

Från utmärkt värmeprestanda till brandsäkerhet, lufttäthet, ljudisolering och lastbärande egenskaper, erbjuder fasadpanelsystemen långvariga, hållbara konstruktionslösningar som kan anpassas till valfri design med total flexibilitet för externa beläggningar, färger, profiler och texturer.

ArcelorMittal Constructions Carrier panel-system: fri att designa

Som ledande tillverkare av smarta byggsystem, erbjuder ArcelorMittal Construction fasadpanellösningar med hög hållbarhet, teknisk prestanda och en snygg design  samt fullständig arkitektonisk frihet för designers och beställare. Våra sammankopplade fasadpanelsystem är också utformade för snabb och enkel applicering och regelefterlevnad.

Archisol® är en fasadpanel med synliga infästningar som har utvecklats med hög prestanda i åtanke för att uppfylla de nya standarderna inom värmeisolering: systemet kombinerar överlägset väder- och värmebeständighet med enastående lufttäthet och låg värmetransmittans. Andra fördelar inkluderar mycket bra mekanisk motståndskraft mot vindar, vilket möjliggör större spännvidder.

En annan produkt som är tillgänglig är Promisol® S Hybrid, en dubbel ytfasadlösning med dolda infästningar och (precis som Archisol®) enastående värmeisolering och hållbarhet. Dessutom har Promisol® S Hybrid utmärkta reaktionsstandarder för brand och är Fire EI30-certifierad.

Båda lösningarna ger gränslös estetisk designfrihet; systemen är inte komplicerade företagsspecifika och har inga installationsriktlinjer att följa. Till skillnad från andra system som finns på marknaden, använder systemen hållbara organiska beläggningar.

Vårt tekniska supportteam studerar alla projekt från fall till fall för att kunna lägga fram de bästa lösningarna när det gäller mekanisk motståndskraft och värmeisolering. Vi hjälper dig också att välja den lämpligaste estetiska lösningen ur vårt breda sortiment med externa beläggningsprodukter, från arkitektoniska profiler och fasadsidor till kassettsystem, alla med ett brett urval av ytbehandlingar och färger.

Om du vill veta mer om ArcelorMittal Constructions fasadpanelsystem, kontakta Dan Kullgren