Information inför Jul och Nyår

Vi vill passa på att tillönska våra kunder en God Jul och Gott Nytt År.

Samtidigt vill vi passa på att tacka dig som kund för ett gott samarbete under 2020 och hoppas att 2021 blir ett riktigt bra år för oss alla.

Vänligen ta del av nedanstående information som rör några viktiga datum i samband med julhelgerna.

---

Jul- och nyårstider
För att undvika störningar hos dig som kund ber vi dig ta hänsyn till våra helgtider i din egen planering.

Produktion och hanteringstider
Alla våra anläggningar har stängt fr.o.m 23/12 t.o.m 3/1

Tillägg kondensskydd
Sista leverans, onsdag 16/12
Första möjliga leverans, torsdag 14/1

AM Galant
Sista leverans, onsdag 16/12
Första möjliga leverans, torsdag 7/1

Turbilar

Sista leverans med turbil är tisdag den 22/12.

Från Karlstad
Första leverans med turbil från Karlstad efter stängning torsdag den 7/1.

Från Sveg

Turbilar från Sveg börjar gå vecka 2 och därefter jämna veckor.
Fr.o.m vecka 10 körs turbilarna varje vecka.

ArcelorMittal Construction följer utvecklingen och vidtar åtgärder rekommenderade av berörda myndigheter för att i största 
möjliga utsträckning bidra till att smittspridning inte sker. Effekten av de europeiska restriktionerna kombinerat med hög 
efterfrågan gör att våra leveranstider i vissa fall är längre än normalt.

Vi reserverar oss för längre leveranstider på vissa produkter vid hårt tryck i produktionen. 
Kontrollera alltid med din säljare vilka leveranstider som gäller.

Oavsett ordertyp lämnar du under helgstängningen din order via:
Mailarmatorder@arcelormittal.com

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Chef marknad & försäljning David Jaretorp med personal

Vår julkassa och omtanke går till 
Barncancerfonden och Barndiabetesfonden

Ladda ned julbrev i pdf