Sinusformad väggplåt lyfter fasaden

Liggande sinusformad väggplåt har under våren, med mycket lyckat resultat, monterats på en industrifastighet på industriområdet Stridslyckan i Mjölby.  

Montaget omfattar totalt 1 100 m2 väggyta av ArcelorMittals SINUS 27V i kulören Mörkgrå RAL 7016, beläggning polyester 25µ.

Byggnationen visar hur attraktivt sinusformad väggplåt kan ge ett lyft åt fasaden på fastigheter med oregelbundna väggytor och ett stort inslag av fönster, portar och andra byggdetaljer.