Takplåt och paneler till AGA i Enköping

ArcelorMittal Projekt har fått i uppdrag att leverera ca 11 000 kvm TP127 takplåt samt ca 4000 kvm MW-paneler till AGA:s utbyggnad av anläggningen i Enköping.

AGA är det ledande gasbolaget i norden och baltikum med 90 produktionsenheter på 59 platser och 1 600 anställda.

Uppdraget för ArcelorMittal Projekt sker via Ylab i Jönköping och leveransstart är satt till v36.