Ci-balk

Ci-balk

Används som invändig C profil därav namnet Ci. Bärande balkar för tak och vägg som dimensioneras anpassade för via tabeller eller med hjälp av våra tekniker. Dimensionen påverkas av bla snözon, vindkurva, spänvidder, taklutning mm.

Se vår PDF för monteringsanvisningar för vår produkt: Lättbalkar

C-balk

Höjd

Tjocklek h mm a mm c mm d mm
Ci 100* 1,2-2,0 100 47 41 17
Ci 120* 1,2-2,5 120 47 41 17
Ci 150* 1,2-2,5 150 47 41 17
Ci 200* 1,2-2,5 200 74 66 23
Ci 250* 1,5-2,5 250 75 66 26
Ci 300* 1,5-2,5 300 97 88 32

* Max 8 m.

Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.
Offereras vid förfrågan.

Våra beläggningar är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Galv Z275

Magnelis ZM310