System 100/75

System 100/75

Hängrännor, stuprör och tillbehör från ArcelorMittal Projekt ger kvalitet, stil och många problemfria år.

All produktion genomförs vid egna anläggningar med moderna maskinparker. Produktionen följer Europastandard EN 612, som ställer mycket höga krav. Typgodkänd av RISE nr 0202/02.g.

Med reservation för att kulörer inte återges korrekt.

GreenCoat RWS

 • Vit
  001

 • Silver
  045

 • Mörksilver
  044

 • Grå
  087

 • Tegelröd
  742

 • Röd
  758

 • Brun
  434

 • Svart
  015

Våra beläggningar är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Majoriteten av våra takavvattningsprodukter tillverkas i materialet GreenCoat RWS eller Aluzink. De produkter som skiljer sig har en separat bedömning, t.ex. rännskarven som skiljer sig i och med att den har en gummilist som måste miljöbedömas.

GreenCoat RWS


Aluzink 185


Rännskarv, R42 (gummilist)