System 150/100

System 150/100

Hängrännor, stuprör och tillbehör från armat ger kvalitet, stil och många problemfria år. All produktion görs vid egna anläggningar med moderna maskinparker. Produktionen följer Europastandard EN 612, som ställer mycket höga krav. Typgodkänd av RISE nr 0202/02.g.

Med reservation för att kulörer inte återges korrekt.

GreenCoat RWS

Vit
001

Silver
045

Mörksilver
044

Grå
087

Tegelröd
742

Röd
758

Brun
434

Svart
015

Omålad beläggning

Aluzink 185

Våra beläggningar och produkter är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

GreenCoat RWS

Aluzink 185

GreenCoat PLX Pro BT, R35/40 - Grenrör

GreenCoat RWS med gummidetalj, R42 - Rännskarv