TP 127y (yttertak)

TP 127y (yttertak)

TP 127 används med fördel där man önskar bärförmåga över längre spännvidder.

Utifrån aktuella förutsättningar beräknar vi profilens tjocklek. Profilen används i detta fall som kallt yttertak och skall då vändas så sidöverlapp sker i profiltopp. Detta för att minska risken för vatteninträngning. Montering av tätband och sidoöverlappskruv tätar ytterligare.

Profilen är ett utmärkt alternativ för användningsområden som skärmtak, carportar mm med krav på spännvidder upp till 8m. Plåten kan även placeras över flera fack eller med förlängda överlapp för att skapa den mest effektiva lösningen.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer hjälp med dimensionering och val av tjocklek.

Med reservation för att kulörer inte återges korrekt.

Hairplus 25µ

  • Svart
    9005

 Profildata

Material Varmförzinkad lackerad stålplåt / Galv
Tjocklek 0,70 – 1,50 mm
Vikt 8,58 – 18,42 kg/m2
Täckande bredd 960 mm
Längd 1500-15000 mm (K)

Ladda ner vårt faktablad TP127.pdf för ytterligare information. Se övriga faktablad under Ladda ner.

Våra beläggningar är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Hairplus 25µ