Miljövarudeklarationer

Miljövarudeklarationer (EPD), Environmental Product Declaration, är ett sätt att redovisa en produkts miljöpåverkan. Till skillnad från byggvarudeklarationer redovisar EPD:er direkt miljöpåverkan i form av allt från koldioxidutsläpp, till primärenergianvändning och nedbrytning av ozonlagret. EPD:er är uppbyggda på miljömässiga resultat utifrån en livscykelanalys, "från vagga till grav", av en produkt eller tjänsts livscykel.

ArcelorMittal Construction är en del av European Profiles and Panels Association (PPA-Europe) som har skapat flera EPD:er, bland annat för stålprofiler och sandwichpaneler med PIR-skum. ArcelorMittal Construction har även helt egna EPD:er

Vi ser att EPD:er är ett växande område. Vi arbetar därför aktivt för att få ut fler på marknaden för ökad transparens och förståelse till er kunder. Ni når samtliga miljövarudeklarationer på vår Ladda Ner-sida.

Lugn, vi hjälper dig

Kraven på dokumentation kan vara en djungel. Vi hjälper vi dig med den information som behövs från våra produkter utifrån din kravspecifikation.

Har du funderingar kring byggvarudeklarationer, miljövarudeklarationer eller annat som berör miljö- eller hållbarhetsfrågor? Kontakta oss!

Mail: miljo-se@arcelormittal.com

EPD Stenullspanel

Klicka på bilden för att ladda ner EPD för Stenullspaneler.

Fler EPD:er finns under fliken Ladda Ner.