Fjällräven Center

Sandwichpaneler isolerade med stenull

Stenullspaneler har en kärna av mineralull samt en attraktiv ut- och insida i stålplåt. Stenullspaneler erbjuds för vägg och tak i en rad varianter sett till brandklassning, värmeisolering och utseende.

Montering

ArcelorMittal Projekt leverererar paneler med synlig infästning för liggande montering. Skruvarna döljs under beslagen vid skarv på reglar och hörn. För vertikal montering rekommenderas paneler med överlappning och dold infästning i längdriktningen. För att uppnå maximal styrka och planhet vänds mineralullens fibrer 90 grader.

Isolering

Panelerna har som standard en kärna av mineralull med densiteten 85 kg/m3. Den valda kvaliteten är optimerad för värmeisolering (U-värde) och vikt.

Vid krav på ökad bärkraft kan våra paneler – mot ett mindre pristillägg – levereras med mineralull av densiteten 100 kg/m3 eller 120 kg/m3. Panelernas U-värde blir då något lägre. Mineralullsisoleringens fibrer vänds även här 90 grader för att uppnå maximal styrka och planhet. 

Tätningslister

Det är viktigt att panelerna levereras med tätningslister som svarar upp mot kraven på täthet mot luft och vatten och har rätt motståndskraft mot brand. De olika varianterna monteras hos oss innan leverans, men listtyp måste anges vid beställningen.

Som standard levereras typ J6 som skyddar längsgående skarvar utvändigt mot fukt och regn och är invändigt diffusionstät. Typ J5 måste monteras på alla paneler där väggen ska vara brandklassad.

Brandegenskaper

Våra mineralullspaneler klassas som A2-s1, d0 och har hög motståndskraft mot brand. Mineralull klassas normalt i A1, men på grund av limmet mellan isolering och utvändig/invändig stålplåt blir mineralullspaneler generellt klassade i A2. 

Väggar med mineralullpaneler kan klassas i EI 60 till EI 180 (EN 13 501-2) beroende på paneltjocklek, spännvidd och påmonterade brandsäkra tätningslister från fabrik.

 

Stenullspanel - Tak

Promisol Rock 3005 T

 

Stenullspanel - Vägg 

Pflaum FE/FO

Promisol Rock 3003-5003