pir-skummade paneler

Sandwichpaneler isolerade med PIR

PIR - Polyisocyanurat - är ett unikt material där isoleringstjockleken kan minskas till nästan hälften jämfört med t ex mineralull och EPS.

Optimal energieffektivitet

Panelens U-värde beräknas enligt EN 14509. Beräkningen ska utgå från Up-värdet då U-värdet är beräknat inklusive tillägg för omlottskarvar och minst 3 månaders åldring av PIR-skummet. 

För isolerade byggnader ska Up-värdet beräknas vid 10°C. För frysrum kan Up beräknas vid 0°C vilket ger ett något bättre isoleringsvärde.

Brandegenskaper

Sandwichpaneler med kärna av PIR är i dag normalt klassade som B-s1, d0 eller B-s2, d0 där klass s anger rökutveckling vid brand. 

  • Klass s1: Låg rökproduktion 
  • Klass s2: Moderat rökproduktion 
  • Klass s3: Inga krav på rökproduktion 

PIR-materialet har genomgått omfattande modifieringar. Brand medför numera att isoleringen förkolnas och det förkolnade skiktet skyddar resten av kärnan. PIR-isolering får inte förväxlas med Expanderad polystyren (EPS), som har mycket dålig motståndskraft mot brand. 

Våra PIR-paneler kan levereras brandklassade upp till EI30 för väggpaneler och REI 30 (EN 13 501-2) för takpaneler.

FM-godkännande

ONDATHERM 2000–2003-paneler kan – för ytterväggar, innerväggar och innertak – levereras med certifiering som innebär FM-godkännande (division av FM Global) enligt standard 4881, inklusive brand-, vind- och regntester. Dessa tester ger mycket pålitliga resultat och är strängare än gällande krav i nationella och europeiska standarder.