Sandwichpaneler

Sandwichpaneler för tak och vägg

ArcelorMittal Projekt erbjuder marknadens bredaste sortiment av system och lösningar för tak och fasader. Stenullspaneler och PIR-skummade paneler kan levereras med ett stort antal ytbehandlingar och färger som standard. På förfrågan erbjuds än fler beläggningar och hela vårt färgprogram Colorissime med över 100 färgvarianter.

Inspireras till kreativ arkitektur

Bredden av vårt program inspirerar till arkitektoniska effekter. Patinerade eller blanka varianter, matt yta, rostfritt stål, Krystal, Indaten - inom ArcelorMittal Projekt erbjuds något för varje önskemål.

Bergen Köpcentrum

Ett val för miljön

Inom ArcelorMittal respekteras naturen och miljön. Hela vår verksamhet bygger på att finna lösningar som minimerar vår påverkan på omgivningen.

Stål och stålplåt har ett flertal egenskaper som är positiva för miljön. Materialet har extremt lång livslängd och avger i princip inga utsläpp till luft, vatten och mark. Stålet är dessutom fullt återvinningsbart och kan, utan att förlora i kvalitet, återanvändas om och om igen. 

Våra produkter har även fördelar sett ur ett energiperspektiv. Nordiska klimatvariationer ökar fokuseringen på väderbeständiga och täta konstruktioner som effektivt isolerar och minimerar förbrukningen av energi. ArcelorMittals paneler är utvecklade för att säkerställa ett effektivt och långsiktigt resursutnyttjande.

PIR-skummade paneler eller stenullspaneler

Valfriheten är viktig. Vi vill kunna erbjuda det som passar bäst för varje projekt. Vårt program innehåller därför lösningar baserade på såväl PIR-skummade paneler som stensullspaneler.

PIR-skummade paneler

PIR – Polyisocyanurat – är ett unikt material där isoleringens tjocklek kan minskas till nästan hälften jämfört andra paneltyper. ArcelorMittal Projekt erbjuder ett brett sortiment med avseende på design, energi- och brandegenskaper.

Lambertsson

Stenullspaneler

Stenullspanelen har en kärna av mineralull samt en attraktiv ut- och insida i stålplåt. Stenullspaneler erbjuds i en rad varianter sett till brandklassning, värmeisolering och utseende.

Stavdal, Hyr City