Miljöbedömningar på hemsidan!

Nu lanserar vi en ny flik på alla produktsidor som heter Miljöbedömningar. Tack vare denna flik kan ni enkelt se om produkten är listad i något av de svenska miljöbedömningssystemen för materialleverantörer. Vi fokuserar i huvudsak på tre miljöbedömningssystem: ByggvarubedömningenSundaHus och BASTA som bedömer produkter utifrån olika hållbarhetskriterier. Klicka gärna in och läs om vad som bedöms och vad varje systems betyg står för!

Med hjälp av detta bidrar vi till att öka transparensen inom byggbranschen, likaså ger vi en möjlighet att anpassa er beställning utifrån era kravspecifikationer i tidigt stadie. På så sätt kan ni göra medvetna produktval och bidra till en hållbar utveckling!

Lugn, vi hjälper dig

Kraven på dokumentation och bedömningar kan vara en djungel. Vi hjälper vi dig med den information som behövs från våra produkter utifrån din kravspecifikation.

Har du funderingar kring miljöbedömningar, miljödokumentation eller andra hållbarhetsfrågor som berör våra produkter? Kontakta oss:

Mail: miljo-se@arcelormittal.com